Pytania i odpowiedzi
Dokumenty
Stażysta Przedsiębiorca Pytania i odpowiedzi
Dokumenty

"Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet – naukowców" umożliwia pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym z dziedzin społeczno-ekonomicznych praktyczne zastosowanie wiedzy naukowej, poprzez odbycie płatnego Stażu w przedsiębiorstwie. Nabycie praktycznych umiejętności, sprawdzenie siebie, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz działanie na rzecz regionu poprzez pracę na rzecz wybranego Przedsiębiorcy, to tylko niektóre walory płynące z uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy projektu odbywają 6-miesięczny Staż w wybranych przedsiębiorstwach otrzymując comiesięczny dodatek stażowy w wysokości 3 tys. złotych.

Do udziału w projekcie zapraszamy te Przedsiębiorstwa, które są zainteresowane przyjęciem na Staż pracowników naukowych. Koszty zatrudnienia Stażysty w całości pokrywa organizator. Wymierną korzyścią dla przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie jest dostęp do unikalnego know how, jakie posiadają naukowcy. Dzięki niemu firma zyskuje na konkurencyjności i ma możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w swojej branży. Co więcej, firma wyznacza opiekuna stażystki, który miesięcznie otrzymuje 300 zł brutto.